L’Hotel Alimara Barcelona és un lloc d’excel·lència a la ciutat de Barcelona, que ofereix una àmplia gamma de serveis per a esdeveniments, banquets i casaments. Situat en un entorn tranquil i rodejat de jardins, l’hotel és un espai idíl·lic per celebrar un dels dies més especials de les vostres vides.

Pels amants de la gastronomia, l’hotel ofereix opcions culinàries excepcionals. Posen a la vostra disposició una deliciosa cuina mediterrània, amb la qual es poden fer menús totalment personalitzats i adaptats a les preferències de cada parella. Sens dubte, sorprendreu els vostres comensals!

Els jardins exuberants de l’Hotel Alimara Barcelona i els seus espais interiors ofereixen els escenaris perfectes per a les millors celebracions. L’equip d’experts en esdeveniments de l’hotel s’encarrega de que cada casament sigui únic i inoblidable i, a més, cuidaran fins a l’últim detall:

 • Decoració floral.
 • Maquillatge i perruqueria.
 • Música i fotografia.
 • Vehicles amb conductor.

A més, també podreu celebrar la vostra cerimònia civil als seus preciosos jardins.

L’Hotel Alimara Barcelona és un espai perfecte al cor de la ciutat catalana per gaudir d’un dia increïble amb els vostres amics i familiars. Amb la seva ubicació, instal·lacions modernes i serveis excepcionals, gaudireu d’un casament inoblidable. 

Preguntes freqüents
 1. Quins serveis ofereixen?
  Decoració floral, maquillatge i perruqueria, música i fotografia, vehicles amb conductor...
 2. Fan menús personalitzats?
  Sí.
 3. Es pot celebrar la cerimònia civil?
  Sí, als seus jardins.