Al Molí Blanc Hotel podràs celebrar petits grans casaments. Bodes íntimes, bodes petites y familiars, fins a 80 comensals. Ofereix les seves instal·lacions per gaudir de celebracions completes: Cerimònia, banquet, festa i allotjament, amb exclusivitat de tota la finca.

Un lloc acollidor, elegant i confortable, amb un servei personalitzat i proper on celebrar, juntament amb els vostres convidats, el vostre casament perquè aquest sigui inoblidable. L’espai ideal per a personalitzar i diferenciar el vostre gran dia, fent-lo totalment especial, íntim, familiar i el dia perfecte.

Capacitat: fins a 80 comensals a l’interior asseguts. Si el sopar es fa al jardí la capacitat és superior, i si la festa és tipus Cocktail, poden ser fins a 120 convidats.

Espai: Podràs llogar tota la finca en exclusiva. Un valor afegit que us ofereix la possibilitat d’organitzar, segons les vostres necessitats, el vostre casament perquè aquest sigui únic, diferent i especial. Personalitzem el vostre gran dia.

Disposa de 12 habitacions dobles que són el “detall” perfecte per el fi de festa amb la vostra família o convidats més íntims.

Gastronomia: Treballen amb 2 empreses de càtering, però si vosaltres ja teniu clar que voleu encarregar el vostre banquet a un catering específic, sigui el que sigui, podreu fer-lo servir al Molí Blanc Hotel.

Molí Blanc Hotel: Tranquil·litat, calidesa i cortesia familiar són les principals característiques del Molí Blanc, un antic molí paperer de l’any 1750 que els seus propietaris, Roger Figuerola i Meritxell Botet, han transformat en un petit hotel. Una restauració acurada, perfeccionista, artesanal i detallada ha fet possible que s’hagi mantingut la seva bellesa, encant i personalitat.

Bodas íntimas, bodas de formato pequeño y familiares, hasta 80 comensales. Celebraciones completas: ceremonia, banquete, fiesta y alojamiento, con exclusividad de toda la finca.

Un lugar acogedor, elegante y confortable, con un servicio personalizado y cercano donde festejar, junto con vuestros invitados, vuestra boda para que éste sea inolvidable. El espacio ideal para personalizar y diferenciar tu gran día, haciéndolo totalmente especial, íntimo, familiar y el día perfecto.

Capacidad: hasta 80 comensales sentados en el interior. Si el banquete es en el Jardín la capacidad es superior, y si la fiesta es tipo Cocktail en el jardín, pueden ser hasta 120 invitados.

Espacios: Podreis alquilar todo la finca en exclusiva. Un un valor añadido que os ofrece la posibilidad de organizar, según vuestras necesidades, vuestra boda para que ésta sea única, diferente y especial. Personalizamos vuestro gran día.

Y 12 habitaciones dobles que son el “detalle” perfecto para el fin de fiesta con vuestra familia o invitados más íntimos.

Gastronomía: El hotel trabaja con dos empresas de càtering. Pero si ja habéis escogido el vuestro, sea el que sea, podréis hacer uso de este servicio en concreto para vuestra boda en el Molí Blanc Hotel.

Molí Blanc Hotel: Tranquilidad, calidez y cortesía familiar son las principales características del Molí Blanc, un antiguo molino de papel del año 1750 que sus propietarios, Roger Figuerola y Meritxell Botet, han transformado en un pequeño hotel. Una restauración cuidada, perfeccionista, artesanal y detallada, ha hecho posible que se haya mantenido su belleza, su encanto y su personalidad.

Preguntes freqüents
 1. Nombre de comensals?
  Fins a 80 convidats a l'interior i 110 per a l'exterior.
 2. Espais disponibles?
  Hotel amb 12 habitacions dobles, 4 superiors i 8 standards. Restaurant Saló per a banquets, jardins, pàrquing, terrassa, carpa i zona de ball. Lloguer de tota la finca.
 3. Quins serveis ofereixen?
  Banquet, cerimònia civil, decoració ambiental i floral, música i fotografia i video.
 4. Quina localització teniu?
  Interior.
 5. Tipus de cuina que oferiu?
  Càtering. Els nuvis poden fer servir un dels nostres o portar el càtering que ells hagis triat, sigui el que sigui.
 6. Hi ha limitació horària en les celebracions?
  A l'exterior fins 3.30 matinada, però després es pot continuar a l'interior.
 7. Teniu accés per a minusvàlids?
  Sí.