Primer de tot, els nuvis s’hauran d’entrevistar amb els rectors de les respectives parròquies. Normalment el rector que tramitarà l’expedient és el de la parròquia on pertany la núvia, encara que també el pot tramitar el rector de la que pertany el nuvi, o els dos (expedient mixt).

· Els nuvis s’hauran de casar a una de les respectives parròquies on pertanyen, si bé amb la llicencia del rector es poden casar a una altre.

· El mossèn que volem que celebri la cerimònia matrimonial no ha de pertànyer forçosament a la nostra parròquia, però si que serà el rector d’aquesta, l’encarregat de tramitar el certificat de casament. Podríem dir que el casament religiós catòlic inclou també el casament civil.

· És necessària la presentació dels corresponents DNI.

· És necessari la presentació de la Partida de Baptisme, que es demana a les respectives parròquies on han estat batejats els nuvis. Si la núvia pertany actualment a la mateixa on fou batejada, i el rector d’aquesta, s’encarrega de tramitar l’expedient, tindrà la partida de baptisme a la mateixa.

· És necessari també la Partida de Naixement que es demana al registre civil. Actualment pot ésser substituïda, depenen de les parròquies, amb una fotocòpia de les pàgines on hi figuren els pares i el corresponent fill o filla, del Llibre de Família.

· En el cas que un dels contraents sigui vidu, és necessari la presentació de la Partida de Defunció del cònjuge.

· En el cas que el nuvi o la núvia pertanyin a diòcesis diferents a les que es volen casar, també s’haurà de presentar el Certificat de Solteria.

· Depenent de la parròquia on se celebri el casament s’haurà d’assistir al Curset de Preparació Prematrimonial, on es tracten temes relacionats amb el matrimoni.

catolica